2016 kom ett medborgarförslag till kommunen om att det borde finnas mark att odla på för kommunens invånare. Kommunen beslutade att iordningställa mark och att dra fram el till stolpe, bearbetningen påbörjades vid Prästbäcken bortanför Bryggaregatan. Samtidigt började vi spåna på om det skulle bildas en ny förening som skulle ha ansvaret för lotterna, innan nyår 2016 fick vi ihop en interimsstyrelse och vi registrerade Nordmalings Odlingssällskap. Gruppen har sedan vintern -16/17 träffats och diskuterat syfte och mål med föreningen. I mars -17 hade vi uppstartsmöte och en riktig styrelse valdes. Vi hade fortsatt dialog med kommunen och kom fram till att marken dom börjat bearbeta inte är optimala så odlingsområdet flyttades till mellan Ängsgatan och Prästbäcken.

Kontrakt med kommunen är nu skrivet och några började redan 2017 att odla upp marken lite.

2018 kom odlingen igång med 10 lotter. Det blev lite sent, för vi behövde fräsa upp lotterna, ordna med bevattning och skaffa fram jord, täckmaterial och naturgödsel. Resultatet blev över förväntan speciellt med tanke på hur varm och torr sommaren blev. I höstas markerade vi upp ytterligare 10 lotter och alla är bokade inför sommaren 2019. Vi har kontaktat kommunen för att få anvisat mera mark, men det är inga beslut tagna ännu.

Föreningen har haft några träffar, både på odlingslotterna och nu i vinter på medborgarskolans lokaler. Närmast planerar vi att bygga en redskapsbod som bör vara klar inför odlingsstart liksom ett utökat system för bevattning.

Vi kommer att fortsätta träffas, ordna Workshops och studiecirklar m.m. Alla är hjärtligt välkomna på våra träffar!!